۱۴۰۲/۰۷/۰۲

 

 

شماره پرسنلی:
 
کد ملی:  
شماره حساب در یافت حقوق:  
رمز عبور:  
تائید رمز عبور:  

         
 
آدرس
یزد-چهار راه فرهنگیان-خیابان سر دوراه -جنب اداره کل آموزش و پرورش